Ved å være litt føre var og planlegge arveoppgjøret i forveien kan du redusere arveavgiften og få maksimalt ut av arveoppgjøret. Det finnes enkle og noe mer avanserte måter å redusere arveavgiften på som gjør at store pengesummer kan spares.


En av de enkleste og mest brukte måtene å redusere arveavgiften på er å pulverisere arven gjennom avkall på arv. Dette innebærer at ”fribeløpet” og rammen for den laveste arveavgifts-satsen kan mangedobles.


De mer komplekse måter å redusere arveavgift på baserer seg på å starte arveoppgjøret lenge før et evetuellt dødsbo oppstår. Ved å overføre verdier over en lenger periode minker verdien av det endelige dødsboet og dermed reduseres den avgiftspliktige arven. Her må du imidlertid være klar over at gaver av betydning også er avgiftsbelagt på linje med regulær arv. De mest effektive måter å spare arveavgift på krever derfor en god økonomisk struktur og juridisk oversikt. På dette området er profesjonell rådgivning essensielt.


Det er også viktig å ta med i vurderingen at denne formen for forhåndsgjennomførte ”arveoppgjør” kan binde opp store deler av arvelaters økonomi, slik at utfordringen ligger i å finne det idelle skjæringspunktet mellom avgiftsbesparelser og arvelaters behov.

 

Bistand

Relaterte lovtekster:

Relatert materiell: